[filename.info logo]
[cn mshtmler.dll][de mshtmler.dll][es mshtmler.dll][fr mshtmler.dll][gb mshtmler.dll][it mshtmler.dll][jp mshtmler.dll][kr mshtmler.dll][nl mshtmler.dll][pt mshtmler.dll][ru mshtmler.dll][us mshtmler.dll]
 

mshtmler.dll (6.0.2800.1106)

Contained in software

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
License:commercial
Information link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

File details

Filepath:C:\WINDOWS\system32 \ mshtmler.dll
Filedate:2002-08-29 14:00:00
Version:6.0.2800.1106
Filesize:56.832 bytes

Checksum and file hashes

CRC32:E0FDDD77
MD5:7B54 E2DF 707E E9A1 249C 1105 A5F4 7D91
SHA1:DE7B F121 CFCB 52C8 8D2F 08B7 4B55 A975 4F4D D1A4

Version resource information

CompanyName:Microsoft Corporation
FileDescription:Microsoft (R) HTML Editing Component's Resource DLL
FileOS:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
FileType:Dynamic Link Library (DLL)
FileVersion:6.0.2800.1106
InternalName:MSHTMLER
LegalCopyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
OriginalFilename:MSHTMLER.DLL
ProductName:Betriebssystem Microsoft® Windows®
ProductVersion:6.0.2800.1106Valid HTML 4.01!